UMENIE

Mojím snom je skĺbiť umeleckú činnosť s poslaním architektky.