BLOG

19.8. 2021

FUTURIZMUS A SECESIA

Futurizmus lat. futurus- budúci – moderný umelecký smer, ktorý sa rozvíjal v Taliansku – pohyb je jeho najvýznamnejšou hodnotou, ako vyjadrovací prostriedok modernej civilizácie Jeho programový manifest vydal roku 1909 básnik Filippo Tommaso Marinetti. Text manifestu je oslavou techniky, rýchlosti, agresivity, ľudských más, vlastenectva, militarizmu, vojny… Futurizmus v umení:  Futuristickí maliari reagovali na Marinettiho manifest podpísaním Manifestu futuristického...

9.8. 2021

TANCUJÚCI DOM V PRAHE

Anotácia    „Tanec začína v duši, preto je potrebné intenzívne cítit vnútornú stránku pohybu…jeho expresivitu.“ (Martha Graham) Architektúra hrá dôležitú úlohu v jedinečnosti svojho charakteru, podobne ako krajina, v ktorej leží. To znamená riešiť jej estetické hľadiská vo väzbe na vzťah historického prostredia a nového architektonického diela …hľadanie expresie, ako jednej z estetických kategórií. Estetika expresie     Slovo expresia má latinský...