Ďakujem, že môžem byť súčasťou pri vytváraní Vášho interiéru. Odkazy, ktoré v sebe umenie a interiérový dizajn nesú, sa stávajú základom pre Váš zdravší, spokojnejší a hodnotnejší život.

Mojou záľubou je hľadanie nových foriem interiéru, ktoré májú v sebe zároveň hodnotu, kvalitu a nadčasovosť. Moja tvorba má v sebe potrebu symbolmi vyrozprávať príbeh a  možno ju charakterizovať ako jednoduchú s hravým formovaním hmôt.

Počas štúdia na FA STU som mala príležitosť do hĺbky študovať problematiku interiérového dizajnu a výstavníctva. Mojím hlavným záujmom bola interakcia človeka a dreva so zameraním na využitie humanizačného potenciálu dreva v interiéri. Drevo považujem za veľmi obľúbenú, mnohostranne použiteľnú a inteligentnú prírodnú surovinu, ktorá je pre mňa nevyčerpateľnou motiváciou.

Z významných osobností súčasnej slovenskej architektúry si veľmi vážim architekta Máriusa Žitňanského a mojím ženským vzorom je interiérová dizajnérka Veronika Kotradyová.  

........................................................................................................................................................................

-2008  ukončenie štúdia na Fakulte architektúry STU v Bratislave

-2008  Diplomový projekt nominovaný na cenu prof. Jozefa Lacka

-2007  Cena prof. Jindřicha Halabalu v kategórii interiérový dizajn

-2007  Cena prof. Vojtecha Vilhana za najlepší projekt v oblasti interiérovej tvorby a scénografie

-2005  Odmena prof. Vojtecha Vilhana za najlepší projekt v oblasti interiérovej tvorby

-2002  začiatok štúdia na Fakulte architektúry STU v Bratislave