LENKA  BAJCUROVÁ

INTERIÉROVÝ DESIGN A ARCHITEKTÚRA

Ďakujem, že môžem byť súčasťou pri vytváraní Vášho interiéru. Odkaz, ktorý v sebe interiér nesie, sa stáva základom pre Váš zdravší, šťastnejší a hodnotnejší život.