LENKA  BAJCUROVÁ

UMENIE   GRAFIKA   NTERIÉROVÝ DESIGN

Ďakujem, že môžem byť súčasťou pri vytváraní Vášho interiéru. Odkaz, ktorý v sebe interiér nesie, sa stáva základom pre Váš zdravší, spokojnejší a hodnotnejší život.