CENA za návrh interiéru

ZÁKLADNÝ BALÍK
•Interiérová štúdia•
IDEÁLNY BALÍK
•Interiérová štúdia• •Realizačný projekt•
VIP BALÍK
•Interiérová štúdia• •Realizačný projekt• •Autorský dozor•

POPIS

1.  Interiérová štúdia 

●  konzultácie
●  schématické hmotové vizualizácie interiéru bez materiálov a bez nábytkových detailov pre rozpracovanie najlepšieho návrhu interiéru
●  fotorealistické vizualizácie vybraného návrhu interiéru, kde sú použité konkrétne, existujúce zariaďovacie predmety a materiály
●  pôdorysná dispozícia najlepšieho finálneho návrhu interiéru
●  schématické rozkreslenie nábytku na mieru so základnými kótami, ktorý slúži ako podklad pre stolára
●  doba dodania je 4 týždne od objednávky, úhrady zálohovej platby a obdržania podkladov potrebných pre začiatok prác

2.  Realizačný projekt interiéru

Realizačná dokumentácia interiéru nadväzuje na štúdiu interiéru. Po odsúhlasení štúdie nasleduje vypracovanie
technických výkresov, kedy vzniknú podklady pre obkladača, vodára, elektrikára, stolára, poprípade pre statika a pod.
V tejto fáze projektu dolaďujeme všetky detaily a pripravujeme dokumentáciu pre začatie komplexnej realizácie.

●  konzultácie
●  podklad pre vodoinštalácie
●  podklad pre elektroinštalácie
●  kladačský plán pre obkladačov
●  podklad pre vyhotovenie sadrokartónových podhľadov
●  konštrukčné detaily
●  rozmietnenie a konkrétny výber existujúcich svietidiel                                                                                                                                                        ●  konkrétny výber a popis zariaďovacích predmetov od výrobcov                                                                                                                                        ●  výkresy atypického nábytku na mieru - detailný podklad pre stolára
●  podklad pre realizačnú statiku
●  doba dodania je 4 týždne od objednávky, úhrady zálohovej platby a odsúhlasenia štúdie (bez autorského dozoru)

3.  Autorský dozor pri realizácii interiéru

CENNÍK  za vizualizáciu bez návrhu

potrebné dodať podklady ohľadom zamerania a Vašho návrhu riešeného priestoru

● miestnoť do 20 m²
● miestnoť nad 20 m²
● miestnoť nad 30 m²

●  každý ďalší tvarový variant riešenia priestoru podľa Vašich podkladov + 50 €